Ciekawostki ekologiczne

Jeden litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody!!! Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach. Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie Read more about Ciekawostki ekologiczne[…]

Odpady budowlane

Odpady budowlane odbierane w ramach opłaty za wywóz nieczystości. Odpady z drobnych remontów wykonywanych w gospodarstwach domowych, we własnym zakresie, takich które nie wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych, możemy przekazać nieodpłatnie, w ramach opłaty za wywóz nieczystości. Na pozostałe rodzaje odpadów budowlanych musimy zawrzeć odrębną umowę z dowolnym Read more about Odpady budowlane[…]

Selektywna zbiórka odpadów

W naszym rejonie zorganizowany jest system selektywnej zbiórki odpadów w gniazdach w skład których wchodzą pojemniki na papier, tworzywa sztuczne i szkło. Pojemniki te przeznaczone są głównie na odpady opakowaniowe. Powinny być tam umieszczane tylko i wyłącznie te rodzaje odpadów do których pojemniki są przystosowane. Selektywna zbiórka ma sens wówczas gdy nie będziemy mieszali odpadów. Read more about Selektywna zbiórka odpadów[…]

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide