sierpień 14, 2019

Regulamin przyjmowania odpadów budowlanych

Regulamin przyjmowania odpadów budowlanych           

I.Zasady ogólne

1. Całodobowa darmowa infolinia przyjmowania odpadów budowlanych.

1.1. Nasi konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku od 08:00 do 17:00.

Po godzinie 17 istnieje możliwość połączenia się z automatyczną sekretarką oraz pozostawienia informacji o chęci współpracy, w godzinach otwarcia firmy oddzwonimy.

2. Przy zamówieniu Klient podaje dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

2.1. W zamówieniu należy podać rodzaj oraz ilość odpadów.

3. Termin realizacji:

3.1. Dokładny termin podstawienia kontenera należy ustalić z Biurem Obsługi Klienta.

3.2. Pojemniki wstawiane są w godzinach pracy firmy, w godzinach wskazanych przez klienta. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany terminu wstawienia/odbioru pojemnika, o czym klient zostanie poinformowany.

3.3. Odbiór pojemnika następuje w ustalonym terminie w zgłoszeniu.

3.4. Maksymalny czas przechowywania kontenera wynosi 7 dni.

W przypadku dłuższego terminu przechowywania może zostać naliczona dodatkowa opłata.

4. Odbiór worków Big Bag dokonuje się we wskazanym punkcie:

4.1.Gmina Ostróda – w siedzibie firmy Ostróda Recycling

ul. Przemysłowa 8e, 14-100 Ostróda

Godziny otwarcia: pon-pt: 07:00-15:00 / sb: 07:00-12:00

4.2 Gmina Olsztynek – w siedzibie firm Gospodarka Komunalna Sp. z.o.o.

ul. Górna 1, 11-015 Olsztynek

Godziny otwarcia: pon-pt: 07:00-15:00

4.3. Gmina Iława – w siedzibie firmy Spomer Sp. z.o.o.

ul. Biskupska 7, 14-200 Iława

Godziny otwarcia: pon-pt: 07:00-15:00

5. Zobowiązania klienta:

5.1. Klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegania go, w szczególności co do przekazywanych odpadów (tabela nr.1).

5.2. W przypadku przekazania odpadów innych niż deklarowane, istnieje możliwość dodatkowego obciążenia klienta według stawek operatora.

5.3. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie pojemnika poprzez niewłaściwe użytkowanie.

5.4. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dojazdu do miejsca podstawienia i odbioru pojemnika. W przypadku braku możliwości dojazdu oraz odbioru pojemnika, istnieje możliwość dodatkowego obciążenia klienta według cennika operatora.

5.5. Pojemnik można napełnić do ich maksymalnej objętości, odpady nie powinny wystawać poza pojemnik.

6. W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi, rozmowy są rejestrowane .

II. Rezygnacja/ Reklamacja

Klient może zrezygnować ze zlecenia 24h przed rozpoczęciem wykonaniem usługi.

Za rozpoczęcie uważa się wstawienie lub odbiór pojemnika.

Reklamacje można składać na adres e-mail ( biuro@ostrodarecycling.pl ), telefonicznie

(+48 89 642 26 51) oraz w biurze klienta w siedzibie firmy Ostróda Recycling.

III. Płatności

1.Worki typu Big Bag

Płatność przy odbiorze u operatora

2. Kontenery

Płatność przed odbiorem u operatora.

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów określony jest w zamówieniu.

IV. Rodzaje odbieranych odpadów

KOD Nazwa odpadu Co może się znaleźć w pojemniku Co NIE może się znaleźć w pojemniku
17 01 01 Czysty gruz -Gruz ceglany i betonowy,

-dachówka

-mury i tynki

-gleba,

-minerały

-ziemia,

-kamienie,

-piasek

-wełna mineralna i szklana,

-płyty izolacyjne,

-odpady niebezpieczne

(puszki i wiaderka po farbach, chemikalia, aerozole, oleje)

-ciecze,

-baterie,

-azbest/eternit

-złom metalowy,

-drewno,

-tworzywa sztuczne

(folia, styropian)

-odpady komunalne

-ubrania

-odpady wielkogabarytowe,

-sprzęt elektryczny i elektroniczny

-makulatura

-odpady biodegradowalne

(odpady zielone, krzewy, kłącza, trawy)

17 09 04 Zmieszane odpady budowlane -Worki po materiałach budowlanych,

-zmieszany gruz betonowy z cegłami i ceramiką,

-styropian

-płyty gipsowo-kartonowe,

-duże kawałki betonu

-wiadra po cemencie i farbach,

-siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku,

-szkło,

-dachówka

-drewno

-siatki do montażu,

-tekstylia (wykładziny, dywany)

-złom

-profile metalowe

-folia (malarska lub ogrodowa)

-opakowania budowlane

-Odpady niebezpieczne

(chemikalia, aerozole, oleje, inne ciecze niebezpieczne)

-wełna mineralna i szklana,

-azbest/eternit

-odpady biodegradowalne

(odpady zielone, krzewy, kłącza, trawy)

-sprzęt elektryczni i elektroniczny,

-odpady wielkogabarytowe,

-zużyte baterie i akumulatory

-żarówki, świetlówki

– leki

17 06 04 Materiały izolacyjne wełna

-styropian

-styropian z tynkiem

(wyższa cena)

Nie mogą znajdować się żadne inne odpady
17 06 05* Azbest WYROBY MIĘKKIE

-sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu,

-płyty i tektury miękkie,

-płaszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur,

-płyty ogniochronne typu „PYRAL”

-natryski azbestowe na konstrukcje stalowe

WYROBY TWARDE

-płyty azbestowo-cementowe faliste,

-płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane,

-płyty azbestowo-cementowe KARO,

-płyty warstwowe PW3/A i podobne,

-rury azbestowo-cementowe,

-złącza, listwy,

Nie mogą znajdować się żadne inne odpady
17 03 80 Odpadowa papa -zabezpieczenie wierzchnie

(posypka- bazalt, skaleń, piasek),

-masa asfaltowa

(bitum, wypełniacz mineralny, modyfikator),

-osnowa, tzw. Wkładką nośną

(włóknina lub tkanina poliestrowa, welon szklany, włókna lub tkanina szklana, tektura)

-zabezpieczenia spodnie

(folia z tworzywa sztucznego)

-masa asfaltowa

Nie mogą znajdować się żadne inne odpady

Tabela 1

V. Zasady przekazania odpadów zawierających azbest

1.Odpady niebezpieczne typu eternit/azbest powinny być szczelnie zapakowane na palecie oraz owinięte folią typu stretch. W przypadku pokruszonego eternitu winien być zapakowany w worki typu Big Bag.

2. Eternit powinien być przygotowany do odbioru w miejscu dostępnym dla podjazdu odbierającego eternit ( samochód ciężarowy z HDS)

3. Zapakowany eternit oznacza się literą „a” na czarnym tle oraz ustalonym napisem ostrzegawczym umieszczonym na tle koloru czerwonego. Kierowca firmy przy odbiorze odpadów będzie posiadał takową naklejkę.

4. Niewłaściwe zapakowanie eternitu przez właściciela lub ułożenie go w nieodpowiednim miejscu, może skutkować odmową odebrania odpadu.

VI. Pojemność pojemników

Pojemniki Pojemność
Kontenery
  • KP 4
  • KP 5
  • KP 7
Worki Big Bag
  • 1 m3
  • 2 m3

Tabela 2

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide