Selektywna zbiórka odpadów

W naszym rejonie zorganizowany jest system selektywnej zbiórki odpadów w gniazdach w skład których wchodzą pojemniki na papier, tworzywa sztuczne i szkło. Pojemniki te przeznaczone są głównie na odpady opakowaniowe. Powinny być tam umieszczane tylko i wyłącznie te rodzaje odpadów do których pojemniki są przystosowane. Selektywna zbiórka ma sens wówczas gdy nie będziemy mieszali odpadów. Read more about Selektywna zbiórka odpadów[…]