Odpady budowlane

Odpady budowlane odbierane w ramach opłaty za wywóz nieczystości. Odpady z drobnych remontów wykonywanych w gospodarstwach domowych, we własnym zakresie, takich które nie wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych, możemy przekazać nieodpłatnie, w ramach opłaty za wywóz nieczystości. Na pozostałe rodzaje odpadów budowlanych musimy zawrzeć odrębną umowę z dowolnym Read more about Odpady budowlane[…]