WORKI BIG BAG

Przypominamy o możliwości wynajęcia idealnych do drobnych remontów worków Big Bag o pojemności 1m3 wytrzymujące ciężar do 1 Mg. Big Bagi służą do gromadzenia: gruzu, odpadów budowlanych. Worki można odebrać w naszym biurze przy ul. Przemysłowej 8E. Po jego napełnieniu nasza firma odbiera worek, który musi znajdować się w miejscu dostępnym dla samochodu z urządzeniem Read more about WORKI BIG BAG[…]

Odpady budowlane

Odpady budowlane odbierane w ramach opłaty za wywóz nieczystości. Odpady z drobnych remontów wykonywanych w gospodarstwach domowych, we własnym zakresie, takich które nie wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych, możemy przekazać nieodpłatnie, w ramach opłaty za wywóz nieczystości. Na pozostałe rodzaje odpadów budowlanych musimy zawrzeć odrębną umowę z dowolnym Read more about Odpady budowlane[…]