Segregacja śmieci

    Jak należy segregować śmieci?   Pojemnik BRĄZOWY ODPADY BIODEGRADOWALNE Co możemy wrzucać? -odpadki warzywne i owocowe -resztki jedzenia ( bez mięsa, kości) -fusy po kawie i herbacie Czego nie możemy wrzucać? -tłuszczu -resztek żywności, kości -odchodów zwierząt -leków -ziemi i kamieni   Pojemnik ZIELONY SZKŁO Co możemy wrzucać? -butelki szklane po napojach -słoiki Read more about Segregacja śmieci[…]

EKOTECH-Międzynarodowe Targi Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Wzorem lat ubiegłych, również i w tym  roku,  od 1 do 2 marca, w Kielcach, po raz osiemnasty odbędą się Międzynarodowe Targi Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska – EKOTECH. Wpisały się one do kalendarza imprez obowiązkowych. EKOTECH to szereg wystaw firm tego sektora, konferencji, warsztatów poświęconych nowym trendom i zmianom w ekologii.