Nowe zasady segregacji śnieci

Z dniem 1 lipca  2017 roku wchodzą w życie nowe zasady dotyczące selektywnej zbiórki śmieci. Odpady będą zbierane z podziałem na 4 frakcje:

-papier- pojemnik niebieski.

-metale i tworzywa sztuczne-pojemnik żółty.

-odpady ulegające biodegradacji- pojemnik brązowy.

-szkło-pojemnik zielony.

Zmiany  dotyczą również sposobu ich odbierania, tj. będą odbierane w sposób selektywny bezpośrednio w miejscach ich wytwarzania, np domach , budynkach wielorodzinnych.

Nowe, ujednolicone zasady znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide