BDO

Od 1 stycznia 2020r. obowiązuje rejestracja podmiotu w systemie BDO oraz wygenerowaniu KPO (karta przekazania odpadów).

Baza danych o produktach i opakowania oraz gospodarce odpadami (BDO) to rejestr, który gromadzi podmioty które wprowadzają produkty oraz gospodarują odpady.

Rejestr funkcjonuje od 2 lat, a od 1 stycznia 2020r. BDO został rozbudowany o dodatkowe moduły, dzięki którym składanie sprawozdań będzie odbywać się w formie elektronicznej.

 

Kto musi się zarejestrować w BDO?

-osoby, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję odpadów

-osoby, które wprowadzają na rynek krajowy pojazdy, produkty w opakowaniach, smary, oleje, opony, akumulatory, baterie, sprzęt elektryczny oraz elektroniczny.

-producenci, importerzy oraz wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań

 

Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymieniony zostały rodzaje działalności, które podlegają wpisowi do rejestru BDO na wniosek. W art. 51 ust. 1 z kolei zawiera przypadki, których podmioty wpisane zostaną do BDO z urzędu przez marszałka województwa

 

Kto jest zwolniony z rejestracji w BDO?

Zwolnione z rejestracji w BDO są podmioty, które nie przekraczają określonej ilości odpadów. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, są to:

-odpadkowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 – do 100 kg w ciągu roku,

-odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – do 5 ton w ciągu roku,

-inne baterie i akumulatory – 5 kg w ciągu roku,

-sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania oraz ubrania robocze – do 100 kilogramów w ciągu roku,

-trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir – do 10 ton w ciągu roku,

-szkło – do 5 ton w ciągu roku,

-inne baterie i akumulatory – 5 kg w ciągu roku,

-tworzywa sztuczne – do 5 ton w ciągu roku,

-trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir – do 10 ton w ciągu roku,

-drewno – do 5 ton w ciągu roku.

-materiały budowlane zawierające gips – do 5 ton w ciągu roku,

 

Do 30 czerwca 2020 roku przedsiębiorcy będą mogli prowadzić ewidencje odpadów w formie elektronicznej oraz papierowej. Wszystkie ewidencje w formie papierowej będą musiały być wprowadzone do BDO najpóźniej do 31 lipca 2020r.  W przypadku awarii przedsiębiorcy również będą mogli prowadzić ewidencje w formie papierowej, lecz najpóźniej 30 dni od naprawienia usterki wszelkie dokumenty będą musiały się znaleźć w BDO.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide