Baza Danych Odpadowych

Szanowni Państwo,

Od stycznia 2018 r. funkcjonuje stworzona przez Ministerstwo Środowiska Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniowej (BDO) w zakresie rejestru do którego każdy podmiot gospodarujący odpadami powinien być zgłoszony (przez organ lub na wniosek), efektem czego jest posiadanie numeru rejestrowego. Przepis ten dotyczy również wytwarzających odpady – a więc i Państwa. Jeżeli jeszcze nie posiadają Państwo nadanego numeru BDO, poniżej przedstawiamy informację jak można go uzyskać.

Od 1 stycznia 2020r w ramach wdrażania kolejnego etapu projektu zostaną uruchomione następne moduły BDO służące do prowadzenia całej ewidencji odpadowej w formie elektronicznej. Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach wszystkie: przekazania, transporty i przejęcia odpadów muszą być rejestrowane w BDO.

Ponad to:

˗ Każdy uczestnik biorący udział w gospodarowaniu odpadami będzie zobowiązany dokonywać potwierdzeń wykonywanych czynności w ramach posiadanych uprawnień.

˗ Wystawienie/wygenerowanie KPO w BDO będzie warunkiem koniecznym do podjęcia usługi transportu, gdyż wygenerowany dokument będzie okazywany na wypadek kontroli drogowej oraz do przejęcia odpadów, które bez tego stanie się niemożliwe.

 

Przypominamy, że z dniem uruchomienia dodatkowych funkcjonalności BDO wygasną podstawy prawne umożliwiające stosowanie dokumentów papierowych na potrzeby ewidencji odpadów, niemożliwe będzie także wystawianie zbiorczych miesięcznych kart przekazania odpadów.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o zapoznanie się z aktualnymi przepisami w tym zakresie i śledzenia zmian, tak aby początek przyszłego roku nie spowodował dużych problemów w zakresie dostarczania odpadów.

W poniższym linku można odnaleźć informacje dotyczące planów Ministerstwa Środowiska w zakresie przebiegu prac nad BDO.

Minister Henryk Kowalczyk: Od 2020 prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości tylko elektronicznie

 

Kto powinien mieć nadany nr BDO i jak go uzyskać?

Nr rejestrowy BDO musi mieć nadany każdy, kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów. Czyli w uproszczeniu, każdy wytwórca odpadów np. makulatury lub foli. Szczegółowe informacje w ustawie o odpadach.

Uzyskać nr BDO można samodzielnie poprzez złożenie wniosku lub za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego. Rekomendujemy: Abeko Adam Bojarski tel: 514 221 514 mail: bojaar@gmail.com

 

Jakie obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 dla wytwarzających odpady?

  1. posiadanie nr BDO
  2. generowanie elektronicznej Karty Przekazania Odpadów w momencie oddawania odpadów.

Brak spełnienia warunków będzie skutkował nie odbieraniem odpadów.

 

Obecnie wdrażamy systemem pozwalającym na przejęcie od naszych Klientów obowiązku każdorazowego generowania KPO. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 501 116 033 lub zadając pytanie na biuro@ostrodarecycling.pl.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide